สืบทรัพย์.com

สืบทรัพย์ สืบได้ทุกอย่าง

สำนักงานนักสืบมีสปาย ให้บริการโดยทีมทนายความและนักสืบมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
96136

Detective Agency

รับบังคับคดีทุกประเภท
รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
ให้คำปรึกษาฟรี

บริการของเรา

สืบทรัพย์

 • โฉนดที่ดิน
 • คอนโดมิเนียมหรือห้องชุด
 • หนังสือรับรองการทำประโยชน์ทุกประเภท (นส.3 หรือ นส.3ก)
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ พร้อมหมายเลขทะเบียน
 • ประกันสังคม (อายัดเงินเดือน)
 • อาวุธปืน
 • บัญชีเงินฝาก
 • รู้ทั่วประเทศไม่ว่าที่ดิน ห้องชุดหรือ นส.3 หรือ นส.3ก อยู่ที่จังหวัดไหน

สืบบุคคลและประวัติอาชญากรรม

 • หมายจับ
 • หมายศาล
 • ประวัติการกระทำความผิด
 • ทะเบียนบ้าน
 • ประวัติการหย่า 
 • ประวัติการสมรส
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง ประวัติการเดินทางเข้าและออกประเทศไทย
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ชื่อพ่อ แม่ พี่ น้อง บุตร หรือเครือญาติ
 • ประวัติการรักษาพยาบาล
 • สืบผู้ใช้หมายเลขโทรศัพท์ว่าคือใคร

สืบหาคนหายและข้อมูลทั่วไป

 • สืบหาที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
 • สืบหาเจ้าของหมายเลขโทรศัพท์
 • สืบหาหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล
 • สืบหาเจ้าของรถยนต์จากทะเบียนรถยนต์
 • สืบหาเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • สืบหาที่ทำงานปัจจุบัน และ ในอดีต
 • สืบหาข้อมูลส่วนตัวของบุคคล
 • สืบหาพิกัดของบุคคล

Investigate

Assets 
Title deed
Condominium
All Vehicle
Guns
Money in deposit account

Marriage Certifieate
Marriage history
Divorce history
Current Address
Phone number
Travel history
Arrest warrant

บังคับคดีทุกประเภท

ว่าความทั่วราชอาณาจักร (กรณีให้คำปรึกษาบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นโดยทนายความเจ้าของสำนักงานเอง) 

สืบรู้จริง สืบรู้ไว ราคาไม่แพง!! สอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อ 064-450-5938 หรือ 83

สอบถามรายละเอียดกรุณาติดต่อ 064-450-5938 หรือ 83

หมายเหตุ : ผู้ว่าจ้างให้สืบต้องมีเหตุผลแห่งการสืบ ถ้าไม่มีเหตุผลหรือไม่สมเหตุผลสำนักงานขอสงวนสิทธิในการสืบให้

© 2023 Created with www.bponlinegroups.com